Traduceri autorizate

Traduceri autorizate

Ȋn calitate de traducătoare autorizată deţin aprobarea de a traduce documente oficiale precum contracte, rapoarte, ordine, adeverinţe, diplome, certificate de naștere, certificate de căsătorie, certificate de celibat, certificate de deces, certificate de înmatriculare, foi matricole, diplome de bacalaureat sau licenţă, decizii judecătorești, dosare penale, cărți de identitate, autorizații, licențe, și multe alte tipuri de documente. În plus verific corectitudinea și integritatea unei traduceri existente și ȋi certific conformitatea cu textul original prezentat (autentificare).

Dovada autorizării mele o puteţi găsi pe site-ul oficial al Ministerului Federal al Justiției.