Prețuri

Prețurile pot diferi foarte mult, deoarece trebuie ținut cont de diverși factori. Aceștia includ spre exemplu gradul de dificultate și cantitatea de text. Ȋn tabelul de mai jos veți găsi o estimare aproximativă a modului cum variază preţurile ȋn mod individual pentru fiecare rând standard precum și o exemplificare a unor prețuri fixe pentru anumite traduceri autorizate de documente standard.

Traduceri

Traduceri autorizate

Toate prețurile sunt fără TVA (19%)